SCRAMBLE

Legg til bokmerke

Rapport: RNAF/45 Group Transport Command

         Beskrivelse: Personell som tjenestegjorde i Transport Command


Treff 51 til 100 av 116

«Forrige 1 2 3 Neste»

# Person ID Etternavn, Fornavn Utdannet som Tjeneste Død dato
51 I3401  Kaaten, Arne    Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen 6/1-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
 
52 I3631  Langøen, Elias  Våpenmekaniker
- AC2/ACH GD 
Våpenmekaniker 331 Skvadron A-Flight Jul-Nov 1941
Overført The Grange 4/12-1941
Telegrafist/Skytter 333 Skvadron 4/3-1943 - 14/4-1943
Fra 132 (N) Wing til H.Q. RNAF 12/8-1944
Refselse bot £15-0-0 14/8-1944
Fra H.Q. RNAF til til 45 Group (Atlantic) Transport Command 26/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
31 Des 1971 
53 I2140  Larsen, Carl Ludvig  Pilot  Pilot RAF 76 Squadron No. 4 Group Bomber Command 1944
Pilot RNAF 45/ Gr. Transport Command 
9 Jan 2005 
54 I1805  Leikvoll, Alf Herleif  Navigatør  Rekruttskole Lille Norge
Antatt som flyelev kull III 15/11-1941
Dimittert som flyelev fra Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 24/3-1942
No. 6 Air Observer School (A.O.S.) Prince Albert 20/7 - 14/9-1942
No. 1 Central Navigation School Trenton 15/9 - 20/11-1942
No. 7 Bomber & Gunnery School (B&GS) Paulson 23/11 - 30/12-1942
Tildelt Speiderving 30/12-1942
No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 25/1 - 20/2-1943
No. 31 Operational Training Unit (O.T.U.) 22/3 - 17/5-1943
Beordret HQ RNAF/45 Group Transport Command 24/5-1943
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 6/1-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
Fra RAF Transport Command 21/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
Fra RAF No. 4 Operational Training Unit (O.T.U.) til 330 Skvadron 13/7-1944 
14 Mar 1980 
55 I525  Liby, Gunvor Elisabeth Klunderud    RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
Stab Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 31/5-1944 
10 Apr 2001 
56 I606  Liby, Søren Kjell  Pilot  Aspiranttroppen 15/19-1940
Pilot RAF 72 Squadron Fighter Command 1/1942
Pilot 332 Skvadron 1/1942
Pilot RAF 118 Skvadron Fighter Command 1943
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
Teknisk Kontor Island Airport Toronto 31/5-1944
Tilfeldig flyging Muskoka 31/7-1944
Teknisk Kontor Island Airport Toronto 30/9-1944
Teknisk Kontor Island Airport Toronto 30/11-1944
Teknisk Kontor Island Airport Toronto 4/1-1945
Teknisk Kontor Island Airport Toronto 30/1-1945 
22 Jul 2001 
57 I3676  Lilledahl, Kristian  Flymaskinist  Hangartroppen Vedlikeholdsavdelingen 6/1-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
Fra RAF 45 Group Transport Command til H.Q. RNAF 18/8-1944
Fra RAF St. Athan til H.Q. RNAF etter avsluttet kurs 5/9-1944
Refselse alvorlig reprimande 23/9-1944
Fra H.Q. RNAF til Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) 6/1-1945 
 
58 I1668  Lorentzen, Erik Finn  Pilot  Pilot RAF 215 Group 1944
Fra H.Q. RAF Transport Command til H.Q. RNAF 26/7-1944
Fra H.Q. RNAF til Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) 1/8-1944 
18 Mar 2010 
59 I1201  Lund, Hans Grøn  Pilot  Pilot Speidervingen, Hærens Flyvåpen, Kjeller, april 1940
Instruktør Flyskolen 14/4 - 30/6-1941
NK Sjøflyvingen 1/7-1941
Sjef Sjøflyvingen 19/10-1941
Sjef Flyskolen 20/10-1941
Sjef Kull III Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 1941
Leirkommandant Muskoka mai 1942 - apr 1943
Fra RAF H.Q. Transport Command til 333 Skvadron 29/3-1944
Pilot 333 Skvadron 29/3-1944 - 8/6-1944
Fra 333 Skvadron til RAF H.Q. Transport Command 7/6-1944
Fra RAF H.Q. Transport Command til H.Q. RNAF 15/8-1944 
3 Feb 1984 
60 I3728  Lundgren, John Folkward  Flymaskinist  Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 25/11-1944
Fra No. 265 Squadron RAF Transport Command til 330 Skvadron 25/1-1945  
 
61 I528  Magnus, Frieda GB    RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
 
62 I3771  Markant, Fritz William  Telegrafist/Skytter  RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 6/1-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
Fra 45 Group Transport Command til H.Q. RNAF 25/6-1944
Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 5/7-1944 
 
63 I1347  Mikkelsen, Ole Juul  Pilot  Dekksmann på Iris 25/1 - 10/3-1941
Elev ved Flyskolen (Marinens Kull III) 10/3 - 1/12-1941
No. 34 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 1/9 - 1/12-1941
Befalskurs i Lille Norge 2/12 - 8/12-1941
Kurs for flyinstruktører Lille Norge 9/12-1941 - 10/1-1942
Instruktør Flyskolen Lille Norge (L.N.) 11/1-1942
Instruktør No. 34 Service Flying Training School (S.F.T.S) 2/5-1942 - 15/1-1943
Instruktør Flyskolen Lille Norge (L.N.) 19/1 - 27/4-1943
Instruktør No. 34 Service Flying Training School (S.F.T.S) 30/4-1943
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 6/1-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 29/2-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 31/3-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 30/4-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 31/5-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S) , Borden 31/7-1944
No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Borden 30/9-1944
Til RNAF/45 Group Transport Command 6/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
Midlertidig beordret stab Lille Norge 4/1-1945
Krigsrett 45 dagers fengsel 22/1-1945
Midlertidig beordret Stab Lille Norge 30/1-1945  
 
64 I1314  Moe, Reidar Døvle  Pilot  Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 15/8-1944
Fra H.Q. RNAF til til 45 Group (Atlantic) Transport Command 13/9-1944
Midlertidig beordret stab Lille Norge 30/9-1944
Instruktørkurs Lille Norge 30/11-1944
Flyinstruktør Elementærskolen Muskoka 4/1-1945
Flyinstruktør Elementærskolen Muskoka 30/1-1945 
26 Mar 1986 
65 I2382  Nakken, Marius Thomas  Navigatør  Foreløpig uplassert 6/1-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
Fra RNAF/45 Group Transport Command til H.Q. RNAF 3/10-1944
Fra H.Q. RNAF til 333 Skvadron 10/10-1944 
 
66 I2459  Nilsen, Thorleif Arne Birger  Telegrafist/Skytter  Telegrafist 333 Skvadron 4/6-1942 - 13/8-1944
Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 15/8-1944
Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 21/8-1944
Fra H.Q. RNAF til 45 Group (Atlantic) Transport Command 26/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
 
67 I2467  Nodeland, Thorleif  Pilot  Pilot RNAF/45 Group Transport Command 1943
Fra Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) til H.Q. RNAF 3/6-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
Fra RAF 45 Group Transport Command til H.Q. RNAF 10/8-1944
Fra RAF No. 132 Operational Training Unit (O.T.U.) til 333 Skvadron etter avsluttet kurs 1/11-1944
Refselse bot £30-0-0 10/11-1944
Pilot 333 Skvadron B-Flight 1945 
 
68 I1373  Nordgreen, Knut  Pilot  Flytroppen 15/10-1941 - 13/2-1942
Flyskolen (kull IV) 14/2 - 23/10-1942
No. 34 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 6/7 - 23/10-1942
No. 31 Ground Reconnaissance School (G.R.S.) 7/11-1942 - 16/1-1943
No. 1 Flying Instructor's School (F.I.S.) 8/2 - 16/3-1943
Instruktør Flyskolen 18/3 - 6/8-1943
No. 1 Flying Instructor's School (F.I.S.) 7/8-1943
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 6/1-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 29/2-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 31/3-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944 
27 Nov 1982 
69 I255  Næss, Bjørn Håkon  Pilot  Pilot Hærens Flyvåpen, april 1940
Pilot RNAF/45 Group Transport Command
Pilot RAF 76 Squadron No. 4 Group Bomber Command 10-1942 - 18/1-1943 
18 Jan 1943 
70 I2084  Nørsgaard, Conrad Cambell  Fotograf  Stab Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 6/1-1944
Elev Rep. kurs i Militære Disipliner Vesle Skaugum 14/2 - 14/3-1944
Stab Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 31/3-1944
Stab Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) 30/4-1944
Stab Øvingsavdelingen 31/5-1944
Fotoavdelingen Øvingsavdelingen 31/7-1944
Fotoavdelingen Muskoka 30/9-1944
For å ta opp film RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
For å ta opp film RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
Fotoavdelingen Muskoka 30/1-1945 
Apr 1990 
71 I2379  Naas, Einar  Navigatør  Foreløpig uplassert 6/1-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
Fra 45 Group (Atlantic) Transport Command til H.Q. RNAF 3/10-1944
Fra H.Q. RNAF til 330 Skvadron 10/10-1944 
 
72 I259  Odman, Harold  Pilot  Pilot No.34 Service Flying Training School (SFTS) 18/12-1941 - 10/4-1942
Pilot No.31 General Reconnaissance School 10/8 - 10/10-1942
Pilot RNAF 45/Gr. Transport Command 10/10 - 16/11-1942
Omskolert til enmotors fly 25/11 - 23/12-1942
Pilot RAF 5 Advanced Flying Unit (AFU) 26/1 -7/2-1943
Pilot RAF 61 Operational Training Unit (OTU) 8/2 - 16/3-1943
Pilot 332 Skvadron A-Flight 13/4 - 16/7-1943 
16 Jul 1943 
73 I2554  Olsen, Hjalmar Holmgren  Telegrafist  Telegrafist RNAF/45 Group Transport Command 1942
Signal 333 Skvadron 22/9-1943 - 18/1-1944 
31 Jan 1976 
74 I2617  Olsen, Odd (Storhaug)  Pilot  Pilot Marinens Flyvåpen, Flatøya Marinebase, Bergen, april 1940
Beordret Flyskolen 27/2 - 27/3-1942
Flyinstruktørkurs Central Flying School 30/3 - 22/5-1942
Flyskolen Muskoka 23/5 - 2/7-1942
Instruktør No. 32 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 6/7 - 22/10-1942
Instruktør Flyskolen
Instruktør No. 34 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 23/10-1942
- 31/3-1943
Instruktør Flyskolen 5/4 - 20/4-1943
Instruktør Lakeside Home 19/4 - 7/5-1943
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 6/1-1944
No. 1 General Reconnaissance School (G.R.S.) Summerside 28/2 - 28/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command 21/4-1944
Midlertidig Øvingsavdelingen 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Camp Borden 30/9-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Camp Borden 30/11-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Camp Borden 4/1-1945
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Camp Borden 30/1-1945  
20 Mar 1969 
75 I2645  Omtvedt, Erling  Pilot  Pilot Bombevingen, Hærens Flyvåpen, Sola, april 1940
NK RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 1943 til krigens slutt
 
25 Mai 1986 
76 I1205  Opsahl, Erling  Pilot  Pilot Hærens Flyvåpen, Jagervingen, Fornebu 1940
Internert i Sverige 16/4 - 25/7-1940
Adjutant ved Øvingsavdelingen
Hosp. elev Flyteknisk fagkurs
Flyinstruktør 20/7 - 15/8-1941
Flyskolen Emsdale 22/9 - 10/11-1941
No. 32 Service Flying Training School (S.F.T.S) 8/12-1941 - 10/4-1942
Flyskolen Muskoka 2/5 - 1942
Leierkommandant Muskoka 12/4-1943 - 9-1943
Stab Øvingsavdelingen 6/1-1944
No. 1 Flying Instructor School (F.I.S.) Trenton 29/1 - 5/3-1944
Midlertidig Øvingsavdelingen 31/3-1944
Fra RAF Transport Command 21/4-1944
Fra H.Q. Royal Observer Corps (R.O.C.) til H.Q. RNAF 10/9-1944
Fra Royal Observer Corps (R.O.C.) til H.Q. RNAF 13/9-1944
Fra H.Q. RNAF til Norwegian Training Base, Winkleigh (N.T.B.) 9/2-1945 
 
77 I1227  Osen, Knut Bjørnør  Pilot  Instruktør Flyskolen fra 14/4-1941
Forskolen 6/1-1944
Forskolen 29/2-1944
Forskolen 31/3-1944
Sperry Gyroscope Co. Inc. Brooklyn N.Y. 3/4-1944
Forskolen 30/4-1944
Massachusetts Institute of Technology, Boston 31/7-1944
Massachusetts Institute of Technology, Boston 30/9-1944
Spesialtjeneste U.S.A. 30/11-1944
Fra H.Q. RNAF til RNAF/45 Group Transport Command 19/12-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
8 Jul 2002 
78 I275  Palm, Erik Bertil  Pilot  Utdannet som en-motors flyver
Ferdig Service Flying Training School (S.F.T.S.) 30/8-1941
Tildelt vingen 30/8-1941
Treningsvingen (Advanced Training) 12/9 - 26/11-1941
Instruktørkurs i Lille Norge 8/12 - 27/12-1941
Instruktør ved Flyskolen 13/1 - 5/7-1942
Elev ved kurs for flyinstruktører Lille Norge 6/7 - 6/8-1942
Instruktør fra 12/9-1941 - 6/9-1942
Kategorisert ('C') ved Central Flying School 5/8-1942
Instruktør No. 32 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 9/8-1942 - 6/1-1943
Instruktør F.T.L. Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 6/1 - 4/4-1943
Prøveflyger for F.T.L. 4/5 - 20/5-1943
Beordret HQ RNAF/45 Group Transport Command 21/5-1943 
8 Nov 1943 
79 I737  Pedersen, Torbjørn Kristian  Skrogmekaniker II  Maskinverkstedet Vedlikeholdsavdelingen 6/1-1944
Uttatt til spesialtjeneste (Overseas) 29/2-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945  
27 Nov 1984 
80 I2031  Refsnes, Ivar Birger  Telegrafist/Skytter  Telegrafist/Skytter 330 Skvadron 1944
Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 21/7-1944
Fra H.Q. RNAF til til 45 Group (Atlantic) Transport Command 26/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
6 Okt 2012 
81 I1343  Risan, Knut Andreas  Pilot  Flyskolen (hospiterende) 17/11 - 7/12-1941
Kurs for flyinstruktører i Lille Norge (L.N.) 8/12-1941 - 10/1-1942
Instruktør ved Flyskolen 11/1-1942
Kurs for flyinstruktører i Lille Norge (L.N.) 6/7 - 6/8-1942
Instruktør No. 32 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 8/8 - 22/10-1942
Instruktør No. 34 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 23/10-1942 - 30/3-1943
Uttatt til spesialtjeneste (overseas) 6/1-1944
Midlertidig Øvingsavdelingen 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
15 Okt 2000 
82 I1232  Røhrt, Eivind James Eugene  Horten Tekniske skole
Melbourne Technical College 
Student Sperry Gyroscope Co. 15/9-1940
Student Pioneer Instr. fabr. 11-12-1940
Befalskurs 12-1940
Beordret Spesialtropp Øvingsavdelingen
Sjefsinstruktør Techn. Training School, St. Thomas 26/6 - 10/7-1941
Kurs for instrumentreparatører 15/7 - 20/10-1941
Kurs ved Sperry & Pioners 27/11 - 12/12-1941
Sjef Instrumentverkstedet 29/12-1941 - 1/12-1942
Sjef Verkstedstroppen 1/12-1942
Vedlikeholdsavdelingen Island Airport 6/1-1944
Teknisk Kontor Island Airport 29/2-1944
Teknisk Kontor Island Airport 31/3-1944
Teknisk Kontor Island Airport 30/4-1944
Teknisk Kontor Island Airport Toronto 31/5-1944
Teknisk Kontor Island Airport Toronto 31/7-1944
Sperry Gyroscope Co. Inc., New York 30/9-1944
Spesialtjeneste U.S.A. 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
18 Mai 1973 
83 I3059  Sandberg, Eirik  Pilot  Hærens Flyskole 1940
Instruktør Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) Canada
Pilot RNAF/45 Group Transport Command 1941
Pilot RAF 76 Squadron No. 4 Group Bomber Command 10/1942-1943
Testflyger Handley Page
Testflyger de Havilland
Til Hawker Aircraft Ltd. 24/11-1944
Testflygerutdannelse Empire Test Pilots' School, England, 1944
Fra avsluttet Testpilotkurs Boscombe Down til H.Q. RNAF 6/1 1945 
13 Des 1995 
84 I3115  Siem, Arne Ole  Navigatør  Foreløpig uplassert 6/1-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
 
85 I1385  Simonsen, Per Tancred    Assistent ved Rekruteringskontoret 28/6 - 13/10-1941
Assistent ved Personellkontoret 14/10-1941 - 4/12-1943
Beordret som adm. befal RNAF/45 Group Transport Command 6/12-1943
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 6/1-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
 
86 I3135  Skabo, Kaare  Navigatør  Navigatør 330 Skvadron B-Flight 5-1942
Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 3/6-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
 
87 I3189  Solberg, Lorentz Kaspar  Pilot  Telegrafist 330 Skvadron B-Flight 1941
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 6/1-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
Fra H.Q. 45 Group Transport Command til H.Q. RNAF 9/1944 
 
88 I559  Stene, Shelagh Harrison CDN    RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944   
89 I3291  Stene, John Magne  Pilot  Pilot Hærens Flyvåpen, april 1940
Instruktør og kullsjef F.T.L. Little Norway
Pilot RNAF/45 Group Transport Command 1942
Pilot RAF 76 Squadron No. 4 Group Bomber Command 16/5-1943 - 11/4-1944
Fra RAF 76 Squadron til H.Q. RNAF 11/4-1944
Fra H.Q. RNAF til RAF No. 45 Group (Atlantic) Transport Command 1/6-1944
Pilot RNAF/45 Group Transport Command 1/6 - 2/9-1944
Fra RAF No. 45 Group (Atlantic) Transport Command til H.Q. RNAF 2/9-1944
Fra RAF Cranwell til H.Q. RNAF etter avsluttet kurs 7/11-1944
Flyvåpnenes Felleskommando (F.F.K.) 2/9-1944 - 14/5-1945 
17 Des 2008 
90 I762  Stenwig, Kåre  Navigatør/Bombesikter  Pilot Speidervingen, Trøndelag Flyavdeling, Hærens Flyvåpen, april 1940
Instruktør RNAF Dumfries, Skottland, 14/2 - 24/4-1941
Navigatør 333 Skvadron A-Flght 2/10-1941 - 22/9-1942
Navigatør RAF 76 Squadron No. 4 Group Bomber Command 11/1942 - 4/5-1943
Navigatør RNAF/45 Group Transport Command 21/6 - 6/11-1943
Navigatør RAF 35 Squadron No. 8 Group Bomber Command (Pathfinder) 11/1 - 25/-1944
Elev Flygeskolen 21 18/9 - 15/11-1944
Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 4/9 - 17/11-1944
Service Flying Training School (S.F.T.S.) 15/11-1944 - 31/3-1945
Navigatør Norwegian Training Base (NTB), Winkleigh 23/4 - 8/5-1945
Pilot Service Flying Training School (S.F.T.S.) Coleby Grange, 8/5 - 10/6-1945 
23 Aug 2005 
91 I762  Stenwig, Kåre  Pilot  Pilot Speidervingen, Trøndelag Flyavdeling, Hærens Flyvåpen, april 1940
Instruktør RNAF Dumfries, Skottland, 14/2 - 24/4-1941
Navigatør 333 Skvadron A-Flght 2/10-1941 - 22/9-1942
Navigatør RAF 76 Squadron No. 4 Group Bomber Command 11/1942 - 4/5-1943
Navigatør RNAF/45 Group Transport Command 21/6 - 6/11-1943
Navigatør RAF 35 Squadron No. 8 Group Bomber Command (Pathfinder) 11/1 - 25/-1944
Elev Flygeskolen 21 18/9 - 15/11-1944
Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 4/9 - 17/11-1944
Service Flying Training School (S.F.T.S.) 15/11-1944 - 31/3-1945
Navigatør Norwegian Training Base (NTB), Winkleigh 23/4 - 8/5-1945
Pilot Service Flying Training School (S.F.T.S.) Coleby Grange, 8/5 - 10/6-1945 
23 Aug 2005 
92 I1278  Stien, Harald Nicolai  Radio-operatør/Skytter  Radio-operatør/Skytter 333 Skvadron A-Flight 25/1-1943 - 15/8-1944
Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 15/8-1944
Fra H.Q. RNAF til til 45 Group (Atlantic) Transport Command 26/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
19 Nov 1970 
93 I3298  Stokka, Sverre  Telegrafist/Skytter  Telegrafist 330 Skvadron 1941
Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 26/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
Fra H.Q. RNAF til 45 (Atlantic) Group Transport Command 2/10-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
23 Okt 1979 
94 I3342  Strand, Leif Karl USA    RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 6/1-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
Fra RNAF/45 Group Transport Command til H.Q. Transport Command 12/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
Overført 45 Group Transport Command Prestwick 10/10-1944 
 
95 I1354  Strandrud, Hans  Mekaniker  Sjefsmekaniker 330 Skvadron B-Flight 1942
Flymaskinist RNAF/45 Group Transport Command 1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 6/1-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
2 Sep 1971 
96 I3344  Strandrud, John  Pilot  Pilot Stockholmsruten 1942
Returnert til Flyvåpnenes Felleskommando (F.F.K.) etter avsluttet tjeneste hos BOAC 27/5-1944
Avgitt til Major Engvik for eventuell tjeneste i Transport Command 7/6-1944
Avgitt til RAF Bramcote for Blind Approach Training flight (B.A.T.) 16/8-1944
Avgitt til RAF Bramcote for Blind Approach Training flight (B.A.T.) 18/8-1944
Overført United States Army Air Force (U.S.A.A.F.) Leuchars 2/9-1944
Sjefflyver Stockholmsruten 1944 
 
97 I3360  Sundt, Mauritz Christoffer Hansen  Navigatør  Foreløpig uplassert 6/1-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 29/2-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/4-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
Fra RNAF/45 Group Transport Command til H.Q. RNAF 3/10-1944 
12 Jan 1993 
98 I3365  Svendsen, Kristian Fredrik  Motormekaniker  Flytroppen 15/10-1940
Fra Norwegian Unit BOAC (Stockholmsruten) til H.Q. RNAF 7/6-1944
Karosseriverkstedet Island Airport 31/7-1944
Fra H.Q. RNAF til RAF No. 45 (Atlantic) Group Transport Group 21/8-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
 
99 I336  Svenson, Fritz Werner  Pilot  Instruktør L.F.T 1941
Pilot RNAF/45 Group Transport Command 1943
Bekreftet omkommet 22/6-1943 
22 Jun 1943 
100 I3420  Sødal, Leif  Pilot  RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/3-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/5-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 31/7-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/9-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 4/1-1945
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/1-1945 
 


«Forrige 1 2 3 Neste»