SCRAMBLE

Legg til bokmerke

Rapport: RNoAF personell 1940 - 1945

         Beskrivelse: Sortert på tjenestested pr. 1. Juni 1945
Omkomne er ikke inkludert


Treff 3051 til 3078 av 3078

«Forrige «1 ... 58 59 60 61 62

# Tjenestested: Dato Tjenestested Etternavn, Fornavn Militær grad Utdannet som Tjeneste
3051 1945  The Grange, Highgate, London  Jensen, Olaf Martin  Korporal     
3052 1945  The Grange, Highgate, London  Karlsen, Ivar Bolfred      Hjelpemann 332 Skvadron 19/6-1942 
3053 1945  The Grange, Highgate, London  Larsen, Henrik Martin       
3054 1945  The Grange, Highgate, London  Pedersen, Ragnvald  Vingsersjant  Skreddder
- Corp 
Skredder 331 Skvadron 27/7-1942
Lageransatt 331 Skvadron 27/7-1942
Lageransatt 331 Skvadron 31/1-1943 
3055 1945  The Grange, Highgate, London  Smedberg, Henning    Kokk  Fra 132 (N) Wing til No. 6332 Servicing Echelon 28/5-1944
Kokk No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) 26/5-1944 - 10/9-1944
Fra No. 6332 Servicing Echelon (S.E.) til H.Q. RNAF 2/8-1944
Arrest fra Dundee til H.Q. RNAF 28/8-1944
Refselse bot £5-0-0 9/9-1944
Fra H.Q. RNAF til 333 Skvadron 10/9-1944
Kokk 333 Skvadron 10/9-1944
Fra 333 Skvadron til H.Q. RNAF 1/2-1945
 
3056 1945  The Grange, Highgate, London  Steffensen, Egil Johan      Fra 330 Skvadron til H.Q. RNAF 20/10-1944 
3057 1945  The Grange, Highgate, London  Tranberg, Trygve  Korporal    Vakt 333 Skvadron 9/11-1942 - 29/3-1943 
3058 1945  The Grange, Highgate, London  Uglem, Leif  Korporal     
3059 1945  Tilb. Kystartelleriet  Bjørset, Brynjolf  Kaptein  Sjåfør  Fra H.Q. RNAF til 132 (N) Wing 21/8-1944
Fra 132 (N) Wing til H.Q. RNAF 15/10-1944
Fra H.Q. RNAF til 132 (N) Wing 16/10-1944
Fra 132 (N) Wing til H.Q. RNAF 5/2-1945 
3060 1945  Tilb. Marinen  Brekke, Kristen  Fenrik    Initial Training School (I.T.S.) 30/10-1944 - 19/1-1945 (Flyverkull XXIV)
Tilbakeført Norske Marine 1/1-1945 
3061 1945  Tilb. Sanitet  Berbom, Ida Ingrid  Fenrik     
3062 1945  Tilb.ført Kirkedepartementet  Eika, Sverre  Kaptein  Teolog  Til 132 NAF 15/3-1944
Feltprest 132 (N) Wing 15/3-1944 til krigens slutt 
3063 1945  Tilbakef. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.)  Engh, Rolf Fritjof  Løytnant  Flymaskinist  Avgitt til 333 Skvadron 21/3-1944
Fra No. 2 School of Technical Training (S. of T.T.) RAF Cosford til H.Q. RNAF 4/10-1944 
3064 1945  Tilbakef. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.)  Kristiansen, Gordon Lochert  Fenrik  Pilot  Initial Training School (I.T.S) 30/10-1944 - 19/1-1945
Midlertidig beordret Stab Muskoka 30/1-1945 
3065 1945  Tilbakef. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.)  Remlapp, Ole Palmer  Orlogskaptein  Pilot  Marinens Flyvåpen 1940
Stabssjef Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.), Canada, 1941 
3066 1945  Tilbakef. Sjøforsvarets Overkommando (S.O.K.)  Smith-Meyer, Anton  Fenrik    Initial Training School (I.T.S.) 30/10-1944 - 19/1-1945 (Flyverkull XXIV)
Tilbakeført Norske Marine 1/1-1945 
3067 1945  U.S.A.  Smedsrud, Carl Johan  Sersjant  Maskiningeniør N.T.H. 1939  Verkstedtropp 4/9 - 17/12-1941
Beordret Kontrollgruppen 17/12-1941 - 14/2-1942
Studieopphold Wright Aeronautical Corp. USA 16/2 - 5/3-1942
Kontrollgruppen 6/3 - 26/7-1942
Beordret Befalskurs 2. økt 11/3 - 27/4-1942
Beordret Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) kull VII Ground Course 27/7 - 22/9-1942
Elementary Flying Training School (E.F.T.S.) 23/9 - 28/12-1942
No. 32 Service Flying Training School (S.F.T.S) (to-motors) 29/12-1942
- 4/2-1943
Flyskolen Muskoka 5/2 - 14/3-1943
"Washout" fra Flyskolen 14/3-1943
Chiffersjef Norske Ambassade i Washington 15/4-1943
Sykehusopphold U.S.A. 6/1-1944
Sykehusopphold U.S.A. 29/2-1944
Sykehusopphold U.S.A. 31/3-1944
Sykehusopphold U.S.A. 30/4-1944
Sykehusopphold U.S.A. 31/5-1944
Rekonvalesent Vesle Skaugum 31/7-1944
Rekonvalesent Vesle Skaugum 30/9-1944
Permittert 30/11-1944
Permittert 4/1-1945
Permittert 30/1-1945 
3068 1945  U.S.A.  Vaardal, Harald      Midlertidig avgitt til Sosialdepartementets forsorg 29/2-1944
Midlertidig avgitt til Sosialdepartementets forsorg 31/3-1944
Midlertidig avgitt til Sosialdepartementets forsorg 30/4-1944
Midlertidig avgitt til Sosialdepartementets forsorg 31/5-1944
Midlertidig avgitt til Sosialdepartementets forsorg 31/7-1944
Midlertidig avgitt til Sosialdepartementets forsorg 30/9-1944
Avgitt til Sosialdepartementets forsorg 30/11-1944
Avgitt til Sosialdepartementets forsorg 4/1-1945
Avgitt til Sosialdepartementets forsorg 30/1-1945 
3069 1945  Utlånt 'E’Offiser  Vøldberg, Erling       
3070 1945  Utlånt Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV)  Devold, Karsten Johnson  Sersjant  Kontormann  Overført fra Forsvarets Overkommando (F.O.) til H.Q. RNAF 10/10-1944 
3071 1945  Utlånt Forsvarets Overkommando IV kontor (F.O. IV)  Aarsæther, Olaf  Sersjant  Telegrafist  Telegrafist 330 Skvadron B-Flight 5-1942 
3072 1945  Utlånt Forsvarets Overkommando VI kontor (F.O. VI)   Dahl, Helmer Hagbart  C/Major     
3073 1945  Utlånt Sosialdepartementet  Lange, Christoffer Andreas  Løytnant  Pilot  Pilot Speidervingen, Hærens Flyvåpen, Kjeller, april 1940
Til Forsvarets Overkommando II kontor (F.O. II) 15/9-1944 
3074 1945  Utlånt Sosialdepartementet  Mikkelsen, Ole Juul  Løytnant  Pilot  Dekksmann på Iris 25/1 - 10/3-1941
Elev ved Flyskolen (Marinens Kull III) 10/3 - 1/12-1941
No. 34 Service Flying Training School (S.F.T.S.) 1/9 - 1/12-1941
Befalskurs i Lille Norge 2/12 - 8/12-1941
Kurs for flyinstruktører Lille Norge 9/12-1941 - 10/1-1942
Instruktør Flyskolen Lille Norge (L.N.) 11/1-1942
Instruktør No. 34 Service Flying Training School (S.F.T.S) 2/5-1942 - 15/1-1943
Instruktør Flyskolen Lille Norge (L.N.) 19/1 - 27/4-1943
Instruktør No. 34 Service Flying Training School (S.F.T.S) 30/4-1943
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 6/1-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 29/2-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 31/3-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 30/4-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S), Borden 31/5-1944
Instruktør No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S) , Borden 31/7-1944
No. 1 Service Flying Training School (S.F.T.S.), Borden 30/9-1944
Til RNAF/45 Group Transport Command 6/11-1944
RNAF/45 Group Transport Command, Dorval 30/11-1944
Midlertidig beordret stab Lille Norge 4/1-1945
Krigsrett 45 dagers fengsel 22/1-1945
Midlertidig beordret Stab Lille Norge 30/1-1945  
3075 1945  Washington  Krog, Morten  Kaptein  Pilot  NK Politiavdelingen 18/6-1941
U.S.A. 6/1-1944
U.S.A. 29/2-1944
U.S.A. 31/3-1944
U.S.A. 30/4-1944
U.S.A. 31/5-1944
Kurs (studieopphold) No. 16 Service Flying Training School, (S.F.T.S) Hagersville 30/9-1944 
3076 1945  Washington  Sandberg, Eirik  Kaptein  Pilot  Hærens Flyskole 1940
Instruktør Flyvåpnenes Treningsleir (F.T.L.) Canada
Pilot RNAF/45 Group Transport Command 1941
Pilot RAF 76 Squadron No. 4 Group Bomber Command 10/1942-1943
Testflyger Handley Page
Testflyger de Havilland
Til Hawker Aircraft Ltd. 24/11-1944
Testflygerutdannelse Empire Test Pilots' School, England, 1944
Fra avsluttet Testpilotkurs Boscombe Down til H.Q. RNAF 6/1 1945 
3077 1945  Washington  Strand, Torstein  Løytnant  Pilot  Pilot RAF 52 Operational Training Unit (OTU) 18/10 - 17/11-1941
Pilot RAF 129 Squadron Fighter Command 27/11-1941 - 28/1-1942
Pilot 332 Skvadron 1/2-1942 - 24/5-1942
Instruktør F.T.L. 18/8-1942 - 21/9-1942
Pilot 332 Skvadron 15/10-1942 - 8/4-1943
Krigsfange Durchgangslager Luft I (Dulag Luft) og Stalag Luft III 1943 - 1944
Repatriert til England grunnet skadeomfang 28/5-1944
Flyattaché Washington 1945 
3078 1945  Washington  Østby, Kristian August  Kommandørkaptein  Pilot  Pilot Marinens Flyvåpen, april 1940
Flyattache Norske Norske Ambassade, Washington 1941
U.S.A. 6/1-1944
U.S.A. 29/2-1944
U.S.A. 31/3-1944
U.S.A. 30/4-1944
U.S.A. 31/5-1944
Spesialtjeneste U.S.A. 31/7-1944
Spesialtjeneste U.S.A. 30/9-1944 


«Forrige «1 ... 58 59 60 61 62